AVYX.TV

ČO SOM VYTVORILA

  • Ilustrácie: digitálna kresba na úvodnú stránku webu a ďalšie ilustrácie pre príležitostné použitie
  • Počítačová, tabletová a mobilná verzia

O AKÉHO KLIENTA SA JEDNÁ

AVYX sa špecializuje na vybavenie spoločností špičkovým vybavením, ktoré dnešná klientela vyžaduje. Či už pre maloobchodnú predajňu fotografií, vysielaciu spoločnosť alebo pre odborníkov na systémovú integráciu.

CIELE TVORBY

  • Čiernobiela detailná kresba predávaného tovaru
  • Atmosférická kresba vo farbách značky