Kniha-Objekt "Nenachádzané"

konceptuálne umenie

Objekt tvorený z dvoch protiľahlých zrkadiel a priehľadných stránok vo vnútri evokujúci knihu. Zobrazuje „HĽADANIE“, nosnú časť života každého z nás. Všetci niečo hľadáme, ale inou cestou, spôsobom. Cieľom bolo vytvorenie akéhosi zrkadla duše, čo by odrážalo každého z nás.

Keby sme vychádzali z klišé „kniha života“, pri narodení by sme sa pozreli do zrkadla a uvideli seba. V momente smrti by sme na jej konci opäť uzreli seba samého. Lenže nevieme, ktorá z týchto dosiek je začiatok a koniec, hranice sú len pomyseľné, nie skutočné. A medzi nimi sa všetko nachádza. Život, situácie, emócie, skúsenosti.

Na jednotlivých stranách sú abstraktne zobrazené pocity, ktoré prežívame počas života, ale každý z nás kvôli iným situáciám. Ukazuje to, že všetci sme vo vnútri v podstate rovnakí. Ilustrácie sa prelínajú skrz seba a nevieme, ktorá je ktorou - aj v živote sa v nás emócie miešajú a nedajú sa oddeliť. Taktiež sa odrážajú v zrkadlách do nekonečnosti a vytvárajú akési vnútorné nekončiace absolútno.

Tento objekt je predmetom ako akákoľvek iná vec, má toľko podôb, koľko ľudí sa na ňu pozerá, pretože každý má vlastné videnie, každý pri pohľade naň uvidí v ňom len svoj odraz, svoje pocity, seba. A tak obsahuje úplne všetkých.

K objektu je sprievodná kniha, v ktorej sú okrem ilustrácií i texty, zbierka rôznych myšlienok pobehujúcich mi hlavou po dobu jedného roka. Z týchto textov vznikali ilustrácie, abstraktné výjavy, ktoré sa mi pri ich čítaní vyjavili v mysli.