Kniha-Objekt "Sila identity"

konceptuálne umenie

Tri knihy tvoria jedno. Práca vznikla v spolupráci so 40 ľuďmi, ktorí sa vyjadrovali k otázke vlastnej a mojej (teda cudzej) identity pomocou vizuálneho a verbálneho prejavu cez jedno slovo alebo vetu.

Noblesne vyzerajúca kniha „Oni“, vytvorená z bielej kože a zlata, obsahuje vyjadrenie osôb o sebe samých, pričom každý sa podvedome snažil vystihnúť zo seba to najlepšie, „luxus“, ktorý v sebe nosíme.

Kniha "Oni Ja" je o vyjadreniach respondentov o mne. Pozostáva z porcelánových dosiek, pevných však krehkých zároveň a zo strán z jemného japonského papiera s ilustráciami bielou tušou. Takmer neviditeľné kresby a písmo – nikdy nevidíme, koľko z toho, čo nám druhí o nás prezradia, je pravda. Tieto vzťahy sú pevné, no rozbitné.

Kniha "Ja Oni", úplne celá tvorená z látky, s mojimi vyjadreniami o druhých. Každú osobu si v živote nejako „pokrstíme“. V tomto duchu sú poňaté názvy, "mená" ľudí, aj strieborné kresby. Kniha navodzuje pocit útulného, bezpečného miesta, tým sú pre nás naši blízki.

Knihy spoločne, dotýkajúc sa navzájom, vytvárajú kruh, celok. Sme tým, za koho nás považujú iní, alebo tým, čo my vidíme v druhých? Sme toľkými osobami, koľkých sa spýtame. A oni sú tým, za čo sa považujú, za čo ich pokladáme my a tým, ako sa vidia v iných. Vzájomné prepletenie identít je nekonečné a nerozdeliteľné.