Knihy „Očista" a „48"

konceptuálne umenie

Kniha Očista

Text zložený z 11 žánrovo rôznorodých kníh som pridelila približne 50 osobám vo veku od 10 do 78 rokov, rôznej národnosti, pohlavia či vzdelania. Ich úlohou bolo vymazať z textu slová či vety, ktoré sú im nepríjemné, nemajú ich radi či v nich vyvolávajú akúkoľvek negatívnu emóciu. Výsledkom je kniha-objekt, v ktorom na začiatku autenická strana sa stáva úplne odlišnou vďaka očisteniu jednotlivými osobami. Každá strana je tak akousi čierno-bielou kresbou ich sveta. To demonštruje, že neexistujú veci dobré či zlé, čierne a biele, ale len javy, ktorým dáva každý z nás svojím prístupom nejakú tvár.

Kniha 48

V tomto prípade bol text vytvorený z pragmatického a informačného opisu udalostí z roku 1948 kombinovaním s rozprávaním starej ženy, ktorá v tomto roku bola 9 ročným dievčatkom. Kontrast histórie z učebnice a vlastnej minulosti, detstva, každodenného života, ktorý daná žena žila, nezaznamenaného nikde, iba v nej. Postup práce s osobami spočíval v tom, že som text poslala prvej osobe, ktorá ho mala očistiť. Takto očistený text ďalšej a text očistený dvoma osobami zas osobe tretej. Pokračovala som, až kým stránka neostala takmer prázdna. Toto dielo demonštruje, že na všetkom sa dá nájsť niečo „zlé“, na každej dobe, spomienke, čomkoľvek. Keď máme výber malý, začíname hľadať „zlo“ aj tam, kde by sme ho inak prehliadli.