Kornéliany

autorská kniha

Texty písané 7-ročným dievčatkom pretvorené do podoby ilustrovanej knihy. Práca pozoruje, čo sa odohráva v mysli malého človeka, ako premýšľa a spája slová do viet pripomínajúcich básne vo veku, kedy sa ich sotva naučilo zachytiť písmom. Úprimné, čisté slovné vyjadrenie, bez cenzúry, v spojení s mojím imaginačným prejavom.